Content-Type: text/html

Ny bok Kriterium: Tsangnyön Herukas sånger. En studie och översättning av en tibetansk buddhistisk yogis religiösa poesi av Stefan Larsson. Läs boken: https://doi.org/10.21525/kriterium.10 Pressrelease: http://www.anpdm.com/newsletterweb/45455941724943514375424059/414B5A467746455A40784341504271?noTracking=true

 

Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

 

 

 

 

 

Läs boken - klicka på bilden

TSANGNYÖN HERUKAS SÅNGER

En studie och översättning av en tibetansk buddhistisk yogis religiösa poesi


STEFAN LARSSON
2018-11-01
(Nordic Academic Press)

OM BOKEN
Tsangnyön Herukas sånger innehåller en komplett översättning av den tibetanske yogin Tsangnyön Herukas (1452–1507) religiösa poesi, samt en kort översikt över denna poesi skriven av en lärjunge till Tsangnyön. Dessa bägge texter sammanställdes och trycktes år 1508 av en grupp lärjungar som ville uttrycka sin vördnad inför sin framlidne mästare genom att göra hans insikter tillgängliga för eftervärlden. Vid sidan av dessa översättningar innehåller boken en utförlig inledning, ett appendix om den tibetanska buddhismen, en omfattande ordlista med förklaringar av de ord och termer som förekommer i sångerna, samt en genomgripande notapparat och bibliografi.

Eftersom sångerna fram till nu endast har funnits bevarade i gamla tibetanska blocktryck är denna svenska översättning unik. Det är anmärkningsvärt att det skulle dröja mer än femhundra år innan sångerna översattes och att den första översättningen från tibetanska kom att bli till svenska. Den här typen av historisk och filologisk grundforskning var tidigare vanlig inom ämnet religionshistoria men har idag blivit alltmer sällsynt. Med tanke på att det fortfarande finns många texter kvar att översätta och studera, inte minst inom den tibetanska buddhismen, är det dock fortfarande angeläget med forskning baserad på översättningar av tidigare oöversatta och outforskade texter.

I dag är Tsangnyön framför allt känd för att ha sammanställt och tryckt Milarepas (1040–1123) livshistoria och sångsamling. Dessa bägge verk tillhör världslitteraturens klassiker och har översatts till en mängd olika språk. Tsangnyön är således en av Tibets främsta författare och diktare. Tsangnyön är också känd för att ha varit en av Tibets mest välkända ”heliga dårar”. I likhet med några andra färgstarka mästare av detta slag utmanade han makthavare och lärda munkar genom sitt egendomliga och till synes galna uppförande.

Tsangnyöns livshistoria och sånger kom efter hand att glömmas bort och har förblivit okända för de flesta, även för tibetaner. Detta är en aning förvånande med tanke på hur spännande och dramatiskt hans liv förefaller ha varit, samt med tanke på sångernas litterära kvalitet och tankeväckande innehåll. Sångerna ger oss en unik inblick i de kringvandrande yogiernas liv, lära och budskap. Vid sidan av detta ger de oss en bild av Tibet innan Dalai lamorna började styra landet på 1600-talet. Sångerna har dessutom ett allmänmänskligt budskap som gör dem tidlösa och aktuella.

 

 

FÖRFATTAREN
Stefan Larssons forskning kretsar bland annat kring religiösa biografier och sånger, samt kring okonventionella former av religion och religionsutövning. Framförallt är den relaterad till buddhismen, och då i synnerhet till dess tibetanska form. Stefan Larsson är till exempel intresserad av hur buddhismen kom till uttryck i Tibet innan den femte Dalai Lama kom till makten och Dalai Lama-institutionen upprättades på sextonhundratalet.

Mer info om Stefan Larsson

 

 

KRITERIUM
Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker. Kriterium är ett nytt sätt att kvalitetsmärka vetenskapliga böcker med en certifiering som ska säkerställa och visa att en vetenskaplig bok genomgått en kontrollerad peer review-process. Kriterium-märkningen innebär också att boken ska finnas fritt digitalt tillgänglig, open access.

Kriterium är ett samarbete mellan Göteborgs- Lunds- och Uppsala universitet.

Kontakt
Maja Pelling, Åsa Arping
[log in to unmask]&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3">[log in to unmask]

Kriteriums hemsida

 

 

 

 

 

KRITERIUM
www.kriterium.se.se, [log in to unmask]">[log in to unmask]