Content-Type: text/html

 

DDD-workshop – om 3D som digitalt objekt

 

Varmt välkomna på 3D-workshop på Tekniska museet i Althinsalen

25 maj 2018 kl. 10.30-17.00.

Arrangör är forskningsprojektet Digitala modeller, som är ett samarbete mellan Tekniska museet och HUMlab vid Umeå universitet.

Med utgångspunkt från valda delar av museets samlingar vill projektet både utforska den digitala teknikens möjligheter och industrialismens berättelser om samhälle, människor och miljöer.

På denna 3D-workshop vill vi presentera ett antal aktuella 3D-projekt inom museisektorn, samt initiera en diskussion om 3D-teknikens fördelar och nackdelar. Bör museisektorn ägna sig åt 3D, och i sådana fall hur och varför?

 

En strategi kring 3D borde exempelvis inbegripa en diskussion om vilken övergripande funktion som detta medieformat egentligen har, liksom hur det bäst ska presenteras och bevaras. En palett av snarlika frågeställningar kommer att behandlas under 3D-workshopen på Tekniska museet.

Digitala modeller finansieras av Kungliga Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond.

 

Vänligen skicka din anmälan till jenny.attemark-[log in to unmask] (inklusive önskemål om eventuell specialkost).

 

 

 

 

 

Jenny Attemark-Gillgren
Arkivarie Samlingar & Utställningar | Archivist Collections & Exhibitions
Direct: +46 8 450 56 35

Tekniska museet | National Museum of Science and Technology
Visit: Museivägen 7 | +46 8 450 56 00
PO Box 27842 | SE-115 93 Stockholm, Sweden
[log in to unmask] |
www.tekniskamuseet.se

 

 

[log in to unmask]" alt="CMA-Logo">

 

Tekniska museet – vinnare av Children in Museums Award 2017, Årets samtidsdokumentation 2017,
Swedish Arts and Business Awards 2017, Årets museum 2016, Ecsite Strategic Partnership Award 2016.