Content-Type: text/html

Kungens födelsedag av Hans Koppel är tunn, har rak handling och är inte tillkrånglad i språket.

 

Jag vill minnas att Alan Bennets Drottningen vänder blad också är rätt lätt att läsa, vill jag minnas. Tunn, rakt berättad och med en rolig knorr.

 

/Kristina

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Airi Lena Elisabeth Palm Borden
Skickat: den 26 april 2018 09:39
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Tips på "bryggböcker" mellan lättläst och vanliga romaner

 

 

 

Från: Airi Lena Elisabeth Palm Borden
Skickat: den 26 april 2018 08:53
Till: [log in to unmask]
Ämne: Tips på "bryggböcker" mellan lättläst och vanliga romaner

 

Tacksam för förslag på vuxenromaner som kan fungera som övergång mellan lättlästa och vanliga romaner. Gärna tunna volymer med någorlunda vardagligt språk.

 

vänligen

Airi Palm Borden
Bibliotekarie
Härnösands kommun
Härnösands bibliotek
Telefon: +46 (0) 611-865 14
Tisdagar Viksjö bibliotek 14.00-19.30 Telefon +46 (0)611-865 98
Växel: +46 (0) 611-34 80 00

Besöksadress:
Universitetsbacken 3
Härnösand

Postadress:
Härnösands kommun
871 80 Härnösand
www.harnosand.se