Content-Type: text/html

Sista påminnelse om enkätstudien riktad till folkbibliotekspersonal. Vi är tacksamma för alla svar! Enkäten stänger tisdag 24/4 kl. 24. Mera info nedan.

http://doit.medfarm.uu.se/kurt11850


Vänliga hälsningar
/Kerstin Rydbeck, Inst. för ABM, Uppsala universitetArbetar Du på folkbibliotek? Då behöver vi Din hjälp i ett pågående forskningsprojekt.

Under mitten av april pågår en internationell enkätstudie, som riktar sig till alla som arbetar professionellt inom folkbibliotek och har kontakt med användarna eller som arbetar med att förmedla bibliotekstjänster till användarna. Samma enkät genomförs samtidigt i sju olika europeiska länder: Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz, Ungern och Island.

 

I enkäten finns bland annat frågor om vilken utbildning Du har, vilken service Ditt bibliotek erbjuder, hur Du uppfattar folkbibliotekets olika roller, vilka Du ser som Dina centrala arbetsuppgifter, hur Du betraktar Din yrkesroll och hur Du ser på brukarmedverkan.

 

Vi är mycket tacksamma om Du som arbetar på folkbibliotek kan avsätta en stund till att svara på frågorna i enkäten. Och för att forskningen ska ha god kvalitet krävs en hög svarsfrekvens. Så sprid gärna informationen om enkäten vidare till Dina kolleger!

 

Enkäten är webbaserad, och är öppen för svar från den 10 april t.o.m. den 24 april 2018. Du hittar den på följande adress:

 

 

http://doit.medfarm.uu.se/kurt11850

 

 


Information om enkäten har gått ut via mejl till bibliotekschefer i alla kommuner, till länsbiblioteken samt publiceras på BIBLIST och på Svensk biblioteksförenings webb: http://www.biblioteksforeningen.se/nyheter/folkbibliotekarie-svara-pa-webbenkat-och-delta-i-forskningsprojekt/

 

Studien ingår i det internationella forskningsprojektet ”The ALM-Field, Digitalization and the Public Sphere (ALMPUB)”. Forskningsprojektet har tidigare genomfört en enkät mot allmänheten i samma länder, med frågor om folkbibliotek. Nu är det alltså dags att vända blicken mot Er som arbetar här professionellt. Förhoppningen är förstås att dessa två studier ska generera resultat som är av intresse och värde för den praktiska biblioteksverksamheten.

 

ALMPUB-projektet leds av professor Ragnar Audunson vid Oslo Metropolitan University (f.d. Högskolan i Oslo och Akershus) och finansieras av Norges forskningsråd 2016–2019.

 

Den svenska delen av denna enkätstudie administreras av Uppsala universitet. Ansvarig här är professor Kerstin Rydbeck, Institutionen för ABM.

 

Mera information om ALMPUB-projektet finns här: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/Forskning-og-utvikling-ved-Fakultet-for-samfunnsvitenskap/forskningsprosjekter/The-ALM-Field-Digitalization-and-the-Public-Sphere-ALMPUB