Content-Type: text/html

Är du intresserad av hbtq-frågor på bibliotek. Kom med i Svensk biblioteksförenings expertgrupp för hbtq-frågor på bibliotek.

 

http://www.biblioteksforeningen.se/expertnatverk/expertnatverket-for-hbtq-fragor-pa-bibliotek/

 

 

Då blir du också välkommen till nätverksträff med tema ämnesord och hbtq. Den 15 maj på Solna bibliotek.

 

http://www.biblioteksforeningen.se/kalender/valkommen-till-traff-med-expertnatverket-for-hbtq-fragor-pa-bibliotek-15maj/

 

 

Kom med i nätverket och välkommen till träffen

 

Med vänliga hälsningar

Hanna Olsson

Kerstin Ydrefors

Karin Westeman

Christer Edeholt