Content-Type: text/html
Klipp:

Riksantikvarieämbetet har lämnat in en stämningsansökan i nederländsk domstol mot en nederländsk bokhandlare. Stämningen innebär att Riksantikvarieämbetet begär av domstolen att en bok som olovligen förts ut ur Sverige och som nu finns hos bokhandlaren ska återlämnas

– Om vi vinner målet kommer domstolen att konstatera att boken förts ut olagligt och besluta att den ska återföras till Sverige, säger Maria Barkin, verksjurist på Riksantikvarieämbetet.


Det rör sig om boken Nippon, med det fullständiga namnet Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben- und Schutzländern: Jezo mit den südlichen Kurilen, Krafto, Koorai und den Liukiu- Inseln, som är skriven av Philipp Franz von Sieboldoch tryckt i Leyden 1852. Det är ett verk som är unikt och ytterst värdefullt både sett ur ekonomisk och kulturhistorisk synvinkel.

Boken stals från Kungliga biblioteket någon gång i början av 2000-talet av den så kallade KB-mannen.  År 2003 köpte den nederländska bokhandlaren verket av en utländsk auktionsfirma. Inköpspriset var 78 000 euro.

Stämningsansökan sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU den 15 maj 2014 om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium: återlämnandedirektivet. Boken omfattades av kravet på utförseltillstånd i enlighet med dåvarande kulturminneslagen (1988:950), men ett sådant tillstånd söktes inte och ett sådant tillstånd hade heller inte beviljats om det hade sökts. Därmed fördes boken ut olagligen i återlämnandedirektivets mening.


Jan​


--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]