Content-Type: text/html

I mars börjar två nya kunniga bibliotekskonsulenter på Länsbiblioteket, men vi vill vara minst ett par till!


Vi utlyser därför en konsulenttjänst med huvudsaklig inriktning på litteratur- och läsfrämjande verksamhet. Du kommer bl.a. att hålla samman ett författarnätverk i regionen och att vara engagerad i våra projekt Bokstart, viket vänder sig till asylsökande småbarnsfamiljer och Literacy and Democracy, ett läsfrämjande projekt tillsammans med Region Mombasa i Kenya. Länsbiblioteket driver även projektet Författare från Västernorrland, en satsning att lyfta, tillgängliggöra och synliggöra författarna i Västernorrland i text, ljud och bild.

https://www.rvn.se/sv/jobb--utbildning/lediga-jobb/?eid=5717833305166742012

 

Regeringen satsar 250 miljoner per år 2018-2020 på att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet. Regionbiblioteket vill vara en inspiratör och ett stöd för den kommunala biblioteksverksamheten att få del av den satsningen. Vi söker därför en bibliotekskonsulent/kulturutvecklare med huvudsaklig inriktning att bistå kommunerna med projektstöd och utbildningssatsningar.

https://www.rvn.se/sv/jobb--utbildning/lediga-jobb/?eid=5717833305166073138

Kom och var med i vårt nya gäng där vi tillsammans formar verksamheten efter våra prioriterade områden Demokrati och delaktighet samt Litteratur- och läsfrämjande.

 

 

Per-Erik Wik

Länsbibliotekarie

REGION VÄSTERNORRLAND

Regional utveckling

Länsbiblioteket Västernorrland

[log in to unmask]">[log in to unmask]

+46732712874

 

 

 

Landstinget Västernorrland har bytt namn till Region Västernorrland. Det innebär att våra e-postadresser slutar med @[log in to unmask] Läs mer på vår webbplats www.rvn.se.