Content-Type: text/html

Välkomna till årets nätverksträff för lärarutbildningsbibliotek!

 

I maj träffas vi i Göteborg och lyssnar till föreläsare, nätverkar och utbyter tankar och idéer.

På fredagen blir det Open space, där vi får möjlighet att diskutera aktuella problemställningar och dela erfarenheter med varandra. Om du har något ämne du tycker skulle vara intressant att lyfta under detta tillfälle så ange gärna det i anmälan!

 

Plats: Pedagogiska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek

Datum: 24-25/5

Tid: Torsdag kl 13 - Fredag kl 13.

 

Program:

 

Torsdag 24/5   
Lokal: B 116, Pedagogen Hus B

13-13:15 Välkomna!
13:15-14:15 Aktuellt om lärarutbildningen. Utredning och rapport om lärarutbildningen. Daniel Berlin, utredare vid Enheten för utredning och lärarutbildning.
14:30-15 Fika
15-16 “Styrk med teorier från kurslitteraturen" - litteraturhantering på förskolärarprogrammet.
Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet/Högskolan i Skövde.
16:15-16:45 Visning av biblioteket alternativt checka in på hotell/lämna väskor
17:30 Transport till Kuggen. Gratisbåt avgår från Stenpiren
18-19:15 Studiebesök på RISE Interactive.
Carl Heath, chef för kompetensområdet Digitalisering och lärande.
www.tii.se
19:30   Middag på Port Arthur, Gamla Ceresgatan 3

Fredag 25/5   
Lokal: A1 311, Pedagogen Hus A

8:30-9  Visning av biblioteket
9-10 Breddad rekrytering/Breddat deltagande.
Catherine Gillo Nilsson, samordnare vid Sektionen för student- och utbildningsstöd.
10:30-11 Fika
11-12:30 Open space
12:30-13:00 Avslutning, Var ska nätverksträffen hållas 2019?

 

Anmäl dig senast 24/4

Länk till anmälan: https://goo.gl/forms/dmhtFzBnv5hPxoaz2

 

Väl mött i Göteborg!

Elin Nord

Universitetsbibliotekarie
GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK
Pedagogiska biblioteket

Pedagogen A Utsikten, Västra Hamngatan 25
Box 300, SE 405 30 Göteborg
031-786 27 28, 0766-182728
e-post: [log in to unmask]">el[log in to unmask]