Content-Type: text/html

Sara Begner - om den nya ”Vår kokbok”

 

Sara är kock, näringsterapeut och näringsfysiolog med ett förflutet som tv-kock

(Saras kök och Toppform). Sedan januari 2008 är hon Coops stora matinspiratör,

matkreatör och Provkökschef.

 

Under Saras ledning har "Vår kokbok" utvecklats och moderniserats med ett starkt

fokus på lust och inspiration. Kokboken från 2017 är pietetsfullt reviderad. Den

är förnyad samtidigt som den behåller sitt klassiska uppdrag som grundkokbok, en

modern och lustfylld folkbildare. Alla kan laga god och nyttig mat.

 

Den 27:e reviderade upplagan från 2017 har omslag av den prisbelönta Lotta Kühlhorn

 

Tid: 20 februari kl. 17.30 (Kaffe serveras innan)

Plats: Coop center, Englundavägen 4 i Solna, lokal: Multirummet även kallat Konsumentföreningen

 

Anmäl dig på Kooperativa Vänners Hemsida (Föreläsningar) eller till Michael Hagström, 010 743 26 21

[log in to unmask]

 

Kooperativa Vänner - ideell förening för kooperativ idé och historia

Föreningen Kooperativa Vänner stödjer kunskapsutveckling och intresse för kooperativ historia,

verksamhet, idé och värderingar. Det sker genom föresläsningar, dokumentation, utställningar och

utdelning av det årliga Vänpriset. Föreningens intresse gäller kooperation i vid mening med allt

från etablerade kooperativa företag till ny kooperation. www.koopvanner.se

 

Med vänlig hälsning

 


[log in to unmask]" alt="KF-logga.JPEG">

 

Michael Hagström

Företagsbibliotekarie

 

Kooperativa Förbundet (KF) Ekonomisk förening

Arkiv och bibliotek
Postadress
116 45 Stockholm

Besöksadress Stadsgården 10, plan 2 (Slussen)

Huvudkontor
Postadress
171 88 Solna

Besöksadress Englundavägen 4

Vxl +46 10 740 00 00 Direkt +4610 743 26 21 SMS+46 70 245 95 91

E-post [log in to unmask]">michael.hag[log in to unmask] www.kf.se

 

Vänligen notera att detta e-postmeddelande kan innehålla konfidentiell information.
Har du felaktigt blivit mottagare av meddelandet ber vi dig informera avsändaren
samt radera meddelandet utan att skicka vidare eller kopiera det.

 

Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande.