Content-Type: text/html

Avdelningen för bokhistoria vid Lunds universitet utlyser en ny doktorandtjänst. Ansökan skall vara inskickad den 1:a mars.

Sprid gärna denna information till dem som kan vara intresserade av att söka.

 

För anvisningar och information vänligen följ länkarna:

 

Utlysningen: https://lu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:190097/

 

 

Information på svenska: http://www.kultur.lu.se/forskning/forskarutbildning/information-om-utlysta-doktorandtjanster-2018/bokhistoria-information-for-sokande-till-doktorandtjanst/

 

Annoncement: https://lu.mynetworkglobal.com/en/what:job/jobID:190097/

 

 

Information in English: http://www.kultur.lu.se/en/research/forskarutbildning/information-about-vacant-phd-positions-2018/book-history-information-for-applicants-to-phd-position/

 

För mer information kontakta docent Kristina Lundblad tel 046-222 41 71, [log in to unmask]">kristina.lundb[log in to unmask]

 

Eva Nylander
tf. Universitetsbibliotekarie
Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Box 3, 221 00 Lund
Tel. 046 222 91 70; Mobil 072 5456767;  Fax. 046-2223690
[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]  www. ub.lu.se/