Content-Type: text/html

Välkommen till en fullmatad dag om vuxnas läsande i Kulturrådets regi. Lär av kunniga forskare och låna goda metodexempel. Dagen bjuder också på kulturinslag och mingelmöjligheter.

När: Torsdag den 23 november 2017 kl 09.00–17.00
Var: Bio Victor, Filmhuset, Borgvägen 1–5, Stockholm

Syfte: Att sprida framgångsrika metoder mellan olika läsfrämjande aktörer för vuxnas läsande med extra fokus på prioriterade målgrupper, för att göra tillgängligt, öka motivation, ta bort hinder och stärka läsaridentiteten för alla.

Målgrupp: Dagen riktar sig till samtliga som arbetar läsfrämjande för vuxna i praktik och i strategiskt arbete, t.ex. folkbibliotek, läns- och regionbibliotek, arbetsplatsbibliotek, fängelsebibliotek, folkbildningsorganisationer, studieförbund och fackförbund, kriminalvården, MTM med flera.

Vad vill vi att ska hända efteråt: Läsfrämjande arbete för vuxna synliggörs och dagen resulterar i nya insikter och argument, ett nätverk för erfarenhetsutbyte och metodspridning.

Se programmet och anmäl dig här, senast den 23 oktober:

http://www.kulturradet.se/nyheter/2017/Att-overbrygga-lasklyftor/

 

 

 

Med vänlig hälsning

Anne Edeborg

 

Enheten för litteratur och kommunikation
Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1–5
Tel: 08-519 265 42

Mobil: 076-540 10 42

www.kulturradet.se

[log in to unmask]" alt="http://intranat.kulturradet.se/upload/logga_svensk.gif">