Content-Type: text/html

Hej,

och välkommen till en intressant och givande studiedag med MTM!

Läsfrämjande i omsorgerna – för allas delaktighet

Hur kan vi arbeta läsfrämjande med LSS- och äldreomsorg? En studiedag med fokus på projekt, metoder och medier

 

När: Torsdag 26 oktober 2017, klockan 9.30–16.30

Var: Scandic Klara, Stockholm

 

En dag för alla som arbetar läsfrämjande med LSS- och äldreomsorg på regional och nationell nivå, t.ex. läns- och regionbibliotek, studieförbund, intresseförbund, Kulturrådet och kommunförbund. Kom och ta del av kunskap och goda exempel kring hur vuxna inom LSS- och äldreomsorg får tillgång till läsning utifrån sina egna förutsättningar. Välkomna till en dag för erfarenhetsutbyten, möten och nya idéer.

 

Några programpunkter:

·         Hur når vi ut med taltidningar och tillgängliga medier i omsorgen? Metoder och möjligheter. Lillemor Engholm Guy, projektledare för ”Taltidning till fler” vid Regionbibliotek Östergötland.

·         Projekt sökes för vuxna läsare! Om läsfrämjande för en prioriterad målgrupp. Nina Frid, handläggare för läsfrämjande, Kulturrådet.

·         ”Alla väljare” och val 2018. Hur kan vi arbeta för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna göra ett aktivt val i valet 2018? Alla väljare-redaktionen.

·         Workshops där vi diskuterar projekt, metoder och medier för att ge målgrupperna tillgång till läsning på sina villkor.

·         Inspirationsföreläsning om mångspråk och kulturmöten i omsorgen med författaren, föreläsaren och läraren Anna Melle.

Boka datumet! Fullständigt program och länk för anmälan kommer att finnas på www.mtm.se/om-oss/studiedagar-och-konferenser i slutet av augusti. Studiedagen är avgiftsfri.

 

Trevlig helg!

 

Lovisa

 

…………………………………………

Lovisa Karlsson Kjellin

Marknad och kommunikation

 

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
Box 5113, 121 17 Johanneshov

Besöksadress: Palmfeltsvägen 5
Tel: 08-580 02 755

[log in to unmask]">[log in to unmask] | www.mtm.se | www.legimus.se | Facebook | Twitter

 

[log in to unmask]" alt="cid:[log in to unmask]">