Content-Type: text/html

Hej kollegor,

här kommer första blänkaren om att konferensen ChALS går av stapeln onsdagen den 27 september 2017 i Göteborg!

 

I år är temat ”Creativity - at work!”.

 

Under årets ChALS fokuserar vi på hur man kan skapa delaktighet, främja kreativitet och verkstad på jobbet med små, enkla medel. Dagen kommer att vara sprängfylld med såväl inspiration som konkreta verktyg för att skapa en miljö där det inte är långt mellan idé och handling. En av våra huvudtalare Katarina Stetler (framtidsanalytiker på Kairos Future och forskare inom innovationsstrategi och kreativa processer) talar om kreativitet och förbättringsarbete på arbetsplatsen. Vi bjuder också på presentationer från biblioteksvärlden, vad händer till exempel när…

 

·        en grupp bibliotekarier får arbetstid avsatt för fritt tänkande och förändringsarbete?

·        undervisande bibliotekarier får fria händer att utforma lokaler för att stimulera studenternas inlärning?

·        digitala verktyg används för att öka kreativiteten i en arbetsgrupp?

 

Anmälan och det färdiga programmet kommer inom kort.

 

Följ oss på

http://www.lib.chalmers.se/chals2017

https://www.facebook.com/Chals2017/

 

Välkomna önskar vi i programkommittén!

 

Daniel Forsman, Jenny Kihlberg, Jessica Lindholm, Kristin Olofsson och Marco Schirone