Content-Type: text/html
Ur en debattartikel i Sydsvenskan om vilken roll bibliotek kan spela för att skapa fred

Som en del i den colombianska regeringens försoningsprogram finns det nu mobila bibliotek i områden där tidigare gerillamedlemmar kan lämna ifrån sig sina vapen och påbörja sitt återvändande in i samhället. Det skriver Alex Soros, grundare av en stiftelse som delar ut pris till extraordinära insatser, och Patrick Weil, ordförande i Bibliotek utan gränser.


Det är med varmt hjärta som jag lyfter på hatten för Alex Soros och Patrick Weil

Jan​


--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]