Content-Type: text/html

Biomedicinska biblioteket i Göteborg bjuder in till Fortbildningsdagar för medicinska bibliotekarier 23 & 24 november 2017. I år blir det workshops på teman som:

 

Ø  Läshinder och hjälpmedel – från studiemiljön till att vara yrkesverksam i vården.

Ø  Hur kan vi aktivera studenterna i klassrummet? Active Learning Classrooms på Biomedicinska biblioteket.

Ø  Bibliometri och visualiseringsprogram: hjälpmedel i litteratursökningar?

Ø  Hur säkerställer vi ett relevant utbud av e-resurser på biblioteken? Kriterier för förvärv och avslut av e-resurser.

Ø  Introduktion till informationssökning: fokus PubMed.

Ø  Avancerad informationssökning: fokus struktur och systematik.

Ø  Agilt på biblioteket: agila förhållningssätt och verktyg för utvecklingsarbete i biblioteksmiljö.

Ø  Forskarstöd – hur når du och stödjer forskare i din organisation?

 

Fortbildningsdagarna äger rum på Biomedicinska biblioteket och Academicum på Medicinareberget i Göteborg.

Detaljerat program med beskrivning av programpunkterna finns att läsa här: http://bit.ly/2sm44g2

Anmälan görs via anmälningsformulär senast 13 oktober: http://bit.ly/2scuuG5  Först till kvarn gäller!

 

Välkomna!

Frågor om Fortbildningsdagar för medicinska bibliotekarier 2017? Kontakta [log in to unmask] eller Biomedicinska biblioteket på 031-786 3002.

 

 

/Magnus Holmberg

Universitetsbibliotekarie

Göteborgs Universitetsbibliotek / Biomedicinska biblioteket

Medicinaregatan 4

Box 416

405 30  Göteborg

031-786 3021

[log in to unmask]