Content-Type: text/html

Malmö högskola, från och med nästa årsskifte Malmö universitet, söker ny bibliotekschef. Läs mer och ansök senast den 14 augusti:

http://web103.reachmee.com/ext/I005/1015/job?site=6&lang=SE&validator=df9f5539db53eab37b3e3087d2a2669b&job_id=226

 

 

 

[log in to unmask]" alt="Description: Description: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Description: Beskrivning: Macintosh HD:Users:adanen:Desktop:Info:Bilder webben:logo.gif">

Eva Tornbjer

Bibliotekarie / Librarian
Malmö högskola / Malmö University

 

[log in to unmask]">[log in to unmask]
Tel: 040-665 72 03