Content-Type: text/html

Hej Anders,

 

Låntaggarregister hamnar både under personuppgiftslagen samt datalagen och likställs med ett kundregister. Låntagare utan transaktioner måste rensas bort                    inom rimlig tid enligt dessa. Det behövs inte gallringsbeslut på det eftersom det styrs via lagstiftningen

 

Mvh

Åsa Lund Moberg

 

Åsa Lund Moberg

Bibliotekschef

Nordiska Afrikainstitutets bibliotek

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

 

 

From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:BIBLIS[log in to unmask]] On Behalf Of [log in to unmask]
Sent: den 19 juni 2017 10:31
To: [log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] Gallringsbeslut för att radera låntagarposter i ett bibliotekssystem?

 

Hej,

 

Har fått en påstötning om att det behövs ett gallringsbeslut för att radera låntagarposter i ett bibliotekssystem. Är det någon som råkat ut för något liknande? Någon som vet ett lämpligt lagrum?  Det här handlar om att radera gamla låntagarposter för personer utan lån. Som icke-jurist kan jag tycka att en låntagarpost i ett bibliotekssystem, varken är en inkommen handling eller en upprättad handling som är en del i ett ärende.

 

Hur som helst enligt offentlighets- och sekretesslagen råder sekretess för enskilds lån.

https://lagen.nu/2009:400#K40P3S1  

”Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men.”

 

Hälsningar Anders

ANDERS LINDBERG

 

NATURVÅRDSVERKET

Forskningsenheten

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm

POST: 106 48 Stockholm

TELEFON: 010-698 1176

INTERNET: naturvardsverket.se

Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet