Content-Type: text/html
Från Ryan Regiers blogg A Way of Heppening

Here is a table of the minimum number full/gold open access journals that Scopus has claimed to index for each month in the last year. This is taken right from the archived Scopus Content page from the Internet Archive’s Wayback Machine. (Missing months are because the page wasn’t archived that month).

Date (Based on Web Archived Dates)Minimum OA Journals Indexed
January 21, 2016
​ ​
3,800
From February 15, 2016 to January 3, 2017
​ ​
4,200
February 1, 2017
​  ​
4,470
February 19, 2017[Most recent archived page]
​ ​
3,476
May 5, 2017 [Date of this blog post]
​ ​
3,476

From these numbers it looks like Scopus added around 400 open access journals after January 2016, then another 270 after January 2017, and finally removed around 1,000 after February 1st, 2017.-- 


Tja, det är inte lätt att vara en open access tidskrift. På min lista över fritt tillgängliga tidskrifter, s.k gröna tidskrifter, finns just nu 33285 och listan växer med över 3.000 titlar varje år. Så kan en kommersiell aktör som dominerar "marknaden" utesluta tiotusentals vetenskapliga tidskrifter via en av dom viktigaste databaserna för vetenskaplig forskning. Mycket forskning finns inte trots DOAJs lilla försök att bevisa motsatsen.

Jan​Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]com" target="_blank">[log in to unmask]