Content-Type: text/html
Har du jobbat några år med införskaffandet av licensierade e-resurser där du förhandlat och skrivit avtal? Trivs där du är men känner för miljöombyte i ett år, med förhoppning att det kommer berika både dig och din nuvarande arbetsplats? Vi har ett vikariat under föräldraledighet, är mitt inne i en period där vi behöver fokusera på kostnader för s.k. hybridtidskrifter och utvärdering av offset-avtal. Vill du jobba med detta förutom att du förhandlar egna avtal så är detta ett vikariat för dig!

Ansökan senast 22 augusti. Mer information - https://ki.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:158181/type:job/where:4/apply:1https://ki.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:158181/type:job/where:4/apply:1

Hälsningar,
Linda Lindström
Avdelningschef Mediaförsörjning
Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket
linda.c.lindstrom.ki.se
08-524 84 164