Content-Type: text/html
Klipp från BiS

Axiell Services AB tar över driften av tre kommunala folkbibliotek i Nacka och sen 2013 drivs resterande folkbibliotek av Dieselverkstaden bibliotek AB. Alla folkbibliotek i Nacka kommer drivas av aktiebolag men samtidigt visar Nacka kommuns egna utvärdering inga positiva effekter av att ha biblioteken på upphandling.

https://foreningenbis.com/2017/06/21/fran-2019-kommer-det-inte-finnas-nagra-kommunalt-drivna-folkbibliotek-i-nacka-kommun/

Konkurrens är alltid intressant. Detta finns det all anledning att följa noga i framtiden.

Jan

--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]