Content-Type: text/html
Dagens tidningar kommenterar Nationella operativa avdelningens rapport

Utsatta områden. Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen

https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Ovriga%20rapporter/Utsatta%20omr%C3%A5den%20-%20social%20ordning,%20kriminell%20struktur%20och%20utmaningar%20f%C3%B6r%20polisen.pdf

Klipp:

Förord Ambitionen med rapporten är att öka kunskapen för att bättre förstå problematikens omfattning och hur den sannolikt kommer att påverka samhällsutvecklingen framöver. Detta för att skapa förståelse för nödvändiga och långsiktiga samhällsförändringar som kan motverka att problemen i de utsatta områdena fördjupas. Det har lagts ett stort fokus i denna rapport vid att försöka förklara vilka negativa sociala utvecklingsprocesser som pågår i boendemiljöer som påverkas av sociala riskfaktorer. Likväl som att flera områden blir utsatta och fler unga utvecklar kriminaliserande- och radikaliserande beteenden. Information och erfarenheter som legat till grund för denna rapport har inhämtats från flera olika samhällsaktörer och myndigheter som berörs av problematiken. I denna upplaga vill arbetsgruppen därför rikta ett särskilt stort tack till Malmö högskola, den nationella forskningscirkeln1 som etablerats vid Polismyndigheten med stöd från MSB och alla medarbetare i olika verksamheter som bidragit med sin tid, erfarenhet och kunskap ur olika synvinklar. Arbetsgruppen som författat rapporten är verksam vid Nationella operativa avdelningens underrättelseenhet.

Är det något bibliotek som tycker det är intressant att inkludera rapporten i sin katalog eller räcker det med vad tidningarna skriver? Personligen tycker jag att synliggöra rapporten ingår i våra uppgifter. Men jag har kanske fel.

Jan

--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]