Content-Type: text/html
Chalmers rektor har fattat beslut om att inrätta en ny institution för vetenskaplig kommunikation och lärande i vilken Chalmers bibliotek ingår. 
Daniel Forsman har utsetts till prefekt för institutionen och bibliotekchefsrollen bakas in i prefektuppdraget. Om du vill veta mer om institutionens uppdrag och planerade verksamhet kan du läsa mer på Chalmers biblioteksblogg: https://blog.lib.chalmers.se/2017/06/21/chalmers-bibliotek-bildar-ny-institution-for-vetenskaplig-kommunikation-och-larande/

En spännande utveckling för Chalmers bibliotek som förhoppningsvis ger vidare möjligheter att utveckla verksamheten.

Glad midsommar,
Daniel Forsman