Content-Type: text/html
Biblioteksföreningen går från klarhet till klarhet eller stolligheter har inga gränser.

Nu handlar det inte om bomber och granater utan utan falska fakta, filterbubblor och desinformation som ska bekämpas med läsning.

Tydligen är detta ett  fenomen som inte existerade före Trump. Då härskade sanningen, nu attackeras vi av lögnen enligt den importerade bilden av världen som importerats från det stora landet i väster.

Klipp:

Läsningen är en grundsten för att fullt ut kunna delta i det demokratiska samhället. År 2018 är det nationella val och med erfarenheter från valen i USA och Frankrike är det viktigt att medborgare är rustade för att möta utmaningar som falsk fakta, filterbubblor, desinformation eller helt enkelt nyhetsmättnad. Medborgarna kommer att behöva stöd för kunskap och orientering i mediers trovärdighet eller traditionell källgranskning. Välkommen till vårt seminarium om hur vi rustar oss inför informationskriget.


Jan​


--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]