Content-Type: text/html

Strändernas svall av Eyvind Johnson är baserad på Odyssén

 

Maria Zetterberg

Bibliotekarie/Librarian

 

KONSTBIBLIOTEKET

Nationalmuseum/Moderna Museet

Box 16176, SE 103 24 Stockholm, Sweden

Besöksadress/ Visiting address Holmamiralens väg 2

+46(0)8-5195 4300/direct 4348

[log in to unmask]">[log in to unmask]

www.nationalmuseum.se

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För mia dimblad
Skickat: den 6 februari 2017 11:44
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Efterlyser exempel på återbruk inom litteraturen

 

Efterlyser romaner där författaren återanvänder litteratur, när de spinner vidare tidigare på författares innehåll, använder deras huvudpersoner eller sätter införfattaren som huvudperson, för att skapa ett helt nytt eget verk. Litterära remakes kanske man kan kalla det, eller kanske det finns ett annat uttryck man kan använda?

ett exempel är Gästen av Niklas Rådström. (jag menar inte i första hand den rena genren historiska romaner, jag tycker inte att Gästen är en sådan trots att den bygger på verkliga händelser)

 

Mia Dimblad

Bibliotekarie Hässleholms bibliotek