Content-Type: text/html

Hej,

Jag funderar på att börja använda mentometer i min undervisning så jag vill gärna ta del av andras erfarenheter.

Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra när ni använt mentometer i undervisningen?

 

 

Lena Petersson

Bibliotekarie

Blekinge Tekniska Högskola

[log in to unmask]">[log in to unmask]