Content-Type: text/html
Sveriges Författarfonds lista

http://www.svff.se/pdf/Topp2015.pdf

Listan toppas av Martin Widmark med 1 884 943 utlån

Från Wikipedia

Han är utbildad mellanstadielärare och har arbetat tio år i Rinkeby. Numera arbetar han vid sidan av sitt författarskap som lärare i svenska för invandrare. Han skriver barnböcker och läromedel. Flera av hans böcker om LasseMajas detektivbyrå har filmatiserats.

Widmark är engagerad i frågan om barns läsande. År 2002 startade han projektet En Läsande Klass[3] som ska utmynna i en bok och en webbplats med lästips till lärare. Han förespråkar 30 minuters schemalagd läsning per dag i klasserna 1–6.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Widmark

Som stolt morfar kan jag skryta med att ha högläst flera av Martin Widmarks böcker för mitt barnbarn. Mindre stolt är jag över att ha lyssnat så lite på årets nobelpristagare.


Jan
--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]