Content-Type: text/html
UKÄ har just släppt rapporten Kvinnor och män i högskolan

http://www.uka.se/download/18.122bab5a156075e25a420d4/1476371748314/kvinnor-och-man-i-hogskolan-2016-16.pdf

UKÄ ser ett problem ur jämställdhetssynpunkt, det gör inte Svensk biblioteksförening.

Vem har någonsin sett bjälken i sitt eget öga?

Jan

--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">Jan.Szc[log in to unmask]