Content-Type: text/html

Hej!

 

Lästips:

Info från Naturvårdsverkets senaste Vinnova-projekt med bl.a. en ”Process för tillgängliggörande av information”

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Oppna-data/

 

Konferenstips:

Fyra röster om International Open Data Conference 16 ”allt från standarder till öppen forskning”

https://www.datahotell.se/blogg/globala-mal-lokal-paverkan/

Hälsningar Ulrika

ULRIKA DOMELLÖF MATTSSON

 

NATURVÅRDSVERKET

Enheten för integrerad miljödataförsörjning

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm

POST: 106 48 Stockholm

TELEFON: 010-698 12 35, FAX: 08-698 14 00

INTERNET: www.naturvardsverket.se

BIBLIOTEKSKATALOG: www.naturvardsverket.se/primo

Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet