Content-Type: text/html
Klipp P4 Skaraborg

Den senaste tiden har det varit en orolig arbetsmiljö för både personal och besökare på Lidköpings stadsbibliotek. Ett trettiotal ungdomar i 15-årsåldern har använt lokalerna som en mötesplats, vilket bland annat har resulterat i att inredning och möbler har förstörts.


Jan​

 

--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]