Content-Type: text/html
53.000 borgere har deltaget i den hidtil største brugerundersøgelse på folkebiblioteksområdet. En undersøgelse, der viser, at danskerne er tilfredse med deres lokale bibliotek og gerne anbefaler det til andre.

Resultat:


TO UD AF TRE ER MEGET TILFREDSE

To tredjedele af de adspurgte er ”meget tilfredse” med bibliotekerne, og langt de fleste biblioteksbrugere vil gerne anbefale deres foretrukne bibliotek til andre.  

Udvalgte resultater:

• 96 % af brugerne er tilfredse med deres bibliotek. Det er generelt i de mindre landkommuner, hvor biblioteket ofte er det eneste kulturtilbud, at biblioteksbrugere er mest tilfredse.

• Bibliotekernes udbud af skønlitteratur passer godt brugernes behov. 85 % af biblioteksbrugerne mener, at bibliotekets udbud af skønlitteratur passer godt til dem.

• Næsten 2 ud 3 har brugt et selvbetjent bibliotek, og over 50 % svarer, at det selvbetjente bibliotek har fået dem til at bruge biblioteket mere.

• Bibliotekets personale vurderes meget positivt, hvor 85 % mener, at bibliotekets personale er både synligt og opmærksomt.

• Langt de fleste brugere vil gerne anbefale deres foretrukne bibliotek til andre – 7 ud af 10 vil ”helt sikkert” anbefale det.
Jan​

--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]m" target="_blank">[log in to unmask]