Content-Type: text/html

Bibliotekarie med katalogansvar

Nu söker vi en bibliotekarie som vill vara med och utveckla bibliotekets arbete kring katalogisering. Du arbetar nära biblioteksassistenter och bibliotekarier på katalogsidan och samordnar arbetet kring katalogisering och klassificering. Du samarbetar också med systemansvarig och systemadministratörer. Tjänsten ligger inom arbetsteamet Biblioteksstöd.

Lidingö stadsbibliotek använder Dewey decimalklassifikation (DDK) och kommer under 2017 börja registrera bestånd i Libris. Redan i dag importerar vi många av våra katalogposter från Libris. Du ansvarar för att bevaka utvecklingen på nationell nivå och implementera dessa kunskaper i vårt lokala arbete. Du kommer att leda arbetet med övergången till att bli ett Librisbibliotek. Du har också ansvaret för frågor som rör Dewey.

I det dagliga arbetet kommer du att arbeta med katalogisering i Libris och vårt lokala bibliotekssystem, som i dag är Book-it. Du klassificerar inköpt litteratur enligt Dewey och hanterar också viss ankomstregistrering av inkomna medier. Du har särskilt ansvar för katalogisering och hantering av e-böcker och e-ljudböcker.

 

Läs mer om tjänsten och arbetsplatsen: http://bit.ly/katalogbibliotekarie

 

Sista ansökningsdag 6 november.

 

 

 

Vänliga hälsningar

 

Camilla Lengborn

Utvecklingsledare

___________________

 

Lidingö stadsbibliotek

Box 1244

181 24 Lidingö

(Stockholmsvägen 54 F)

 

Tel direkt: 08-731 37 60
Sms: 073-079 37 60

E-post: [log in to unmask]">camilla.l[log in to unmask]

Webbplats: www.lidingo.se/bibliotek

Facebook: Lidingö stadsbibliotek

Instagram: lidingobibblan

Twitter: @lidingoBibblan

 

[log in to unmask]" alt="ditt_bibliotek_Lidingo_rod_svart-mejl">