Content-Type: text/html
Bravo Erik!

Äntligen ett bibliotek som vågar säga att kejsaren är naken!


Några kommentarer:

Ur rapporten:

"Den viktigaste slutsatsen av vår egen och de internationella studierna är att en stor andel av användarna föredrar tryckta böcker framför e-böcker. Som en konsekvens av detta kan högskolebiblioteket inte ha en förvärvspolicy som alltid prioriterar e-boksinköp på bekostnad av tryckta böcker. Eftersom användarönskemålen varierar stort är det snarare en balans mellan tryckta böcker och e-böcker som måste eftersträvas."

Helt riktigt. Vad som kan vara en enorm fördel för biblioteken kan vara motsatsen för användarna.Ur rapporten:

"Där e-böcker gör störst nytta bör de självfallet också anskaffas, exempelvis borde ordböcker, uppslagsverk och samlingsverk (som gör de olika kapitlen tillgängliga på ett sätt som påminner om tidskriftsartiklar) ofta kunna vara lämpliga i e-boksformat."

Helt riktigt det där om balans och exemplen på undantag kan mångfaldigas, offentligt tryck, avhandlingar, rapportserier, äldre litteratur, teknisk, naturvetenskaplig och medicinsk litteratur. 


Jan

Den 28 oktober 2016 10:23 skrev Erik Åkesson <[log in to unmask]e" target="_blank">[log in to unmask]>:

Hej!

På Högskolebiblioteket i Jönköping har vi genomfört en intervjustudie för att få bättre kunskap om synen på e-böcker hos våra studenter, lärare och forskare, samt hur de använder böckerna.


Nu är slutrapporten klar, jag hoppas att den kan vara intressant även för andra.


Rapporten hittar ni här:
http://julius.hj.se/downloads/Eboksstudie_slutrapport.pdf

 

Vårt frågeformulär finns här:
http://julius.hj.se/downloads/Eboksstudie_Intervjufrågor-svenska.pdf

 

Vänlig hälsning,

 

Erik Åkesson

******************************************************

Högskolebiblioteket i Jönköping


Post: Box 1001, 551 11 Jönköping

Tel: 036-101039 Skype: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]
Web
: http://ju.se/personinfo.html?sign=AkEr
--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]