Content-Type: text/html

Hej!

På Högskolebiblioteket i Jönköping har vi genomfört en intervjustudie för att få bättre kunskap om synen på e-böcker hos våra studenter, lärare och forskare, samt hur de använder böckerna.


Nu är slutrapporten klar, jag hoppas att den kan vara intressant även för andra.


Rapporten hittar ni här:
http://julius.hj.se/downloads/Eboksstudie_slutrapport.pdf

 

Vårt frågeformulär finns här:
http://julius.hj.se/downloads/Eboksstudie_Intervjufrågor-svenska.pdf

 

Vänlig hälsning,

 

Erik Åkesson

******************************************************

Högskolebiblioteket i Jönköping


Post: Box 1001, 551 11 Jönköping

Tel: 036-101039 Skype: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]
Web
: http://ju.se/personinfo.html?sign=AkEr