Content-Type: text/html

 

Välkommen på konferens "Om samspelet mellan bibliotek, lokalsamhälle och dess invånare".

 

Konferensen den 16/11 består av föreläsningar på förmiddagen och workshop på eftermiddagen. På anmälningsblanketten anges om man stannar hela dagen eller endast på fm. http://regionbiblioteket.se/kalendarium/en-traff-om-biblioteket-i-lokalsamhallet/

 

Program för dagen

 

9.00 Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm presenterar hennes kommande skrift Om samspelet mellan bibliotek, lokalsamhälle och dess invånare. Målen med rapporten är att ge exempel på metoder, verktyg och förhållningssätt som bibliotek kan använda sig av för att få ett ökat samspel med lokalsamhället och dess invånare. Därtill beskrivs olika aspekter av samhällsutveckling såsom samhällsplanering, medborgardialoger och social hållbarhet.

 

9.50  Paus

 

10.15  Nick Jones , verksamhetschef, Konst och bibliotek, Huddinge kommun "Vi behöver plantera olivträd!" Därför behöver vi nya typer av biblioteksstatistik

 

11.30  Victoria Lagerkvist, bibliotekskonsulent på länsbibliotek Sörmland om hennes rapport Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling

 

12.15 Lunch på egen hand 

 

13.30  Workshop kring metoder, inklusive kaffe (för de som stannar kvar).

 

15.30  Avslutning 

 

——————————————————————————————————————-

Datum: 16 november

 

Tid: Klockan 9-12.15. Workshop kl. 13.30-15.45 för de som vill stanna kvar.

 

Kostnad: 300 kronor för deltagande på förmiddagen. 500 kr för hela dagen.
För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch på egen hand. Ange om du deltar hela dagen på anmälningsblanketten. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwSNFSrqNo5F56AIwKThVp3-2uzhSvk9-ztc9gjkpMP5n4hg/viewform?c=0&w=1

 

Mer information: Cecilia Bengtsson, [log in to unmask]">cecilia[log in to unmask] 076-1231280

 

Välkommen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cecilia Bengtsson

Utvecklingsledare med inriktning biblioteket i lokalsamhället
Regionbibliotek Stockholm, www.regionbiblioteket.se