Content-Type: text/html
Bibliotekens satsningar på digitala resurser är dyra och användningen är väldigt låg. Beror det på att vi är dåliga på marknadsföring eller på ointresse?

»Hvis vi ikke får vendt den nedadgående spiral for digitale udlån, må vi droppe de digitale materialer«
​ hävdar en dansk kollega som ser brister i vår kompetens som orsaken. Själv ser jag orsaken i ointresse från användarnas sida. Digitala resurser står långt ner på användarnas önskelista. 

Bakgrundsfakta

4 millioner digitale materialer med kun 5.000 årlige udlån (eksklusiv eReolen og filmstriben). Sådan lyder statistikken for digitale udlån på Ballerup Bibliotekerne​


Vem vet bäst biblioteken eller användarna?


​Jan​

--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]