Content-Type: text/html
Hej alla!

Jag har fått fantastisk hjälp av min gamla kollega Frans från KB (med benäget bistånd av hustrun Julia). Han har identifierat och skickat mig texten såväl på ryska som på svenska.

Tack för ert engagemang!

Susanna