Content-Type: text/html

SFIS Mellansveriges Teknikdag 2016

Open Access, Koha och e-resurser

Hur påverkas användare och bibliotek?

Onsdag 19/10 Arbetets museum, Norrköping

#teknikdag2016

 

09.30-10.00      Kaffe/te och registrering

10-10,40            Karin Ericsson Lagerås, Malmö Högskola. Om OA och informationsförsörjning.

10,45-11,05      Claes Eriksson, VTI. VTI planerar övergång till Koha, hur tänker de?

11,10-11,50      Anders Söderbäck, Stockholms universitet. Hur har det gått med SUBs övergång till Koha?

Lunch

13,00-13,40      Elena Maceviciute, Högskolan i Borås. Påverkar e-boken vårt sätt att läsa?

13,45-14,25      Katarina Wiberg, Svensk Biblioteksförening. Presenterar rapporten Effektiv vetenskaplig kommunikation.

14,30-14,50      Elinor Magnusson, SCA Hygiene Products. SFIS 80 år!

Kaffe med jubileumstårta

15,15-16,00      Christopher Natzén, Kungliga Biblioteket. KBs digitaliseringsprojekt, uppföljning av presentationen 2015

16.30-                 Pubbesök, för de som så önskar, samordnas på plats.

 

Pris för medlem 500:-.
Pris för ickemedlem 900:-.

Lunch och kaffe ingår. Lunch: Tomat & chiligratinerad kycklingfilé med pepparsås, haricots verts & rostad potatis.

 

Anmäl dig till Mats Berggren [log in to unmask]">[log in to unmask] och betala in till vårt konto Nordea 61 33 83-9. Ange konferensdeltagarens namn vid inbetalningen. Vill du faktureras anger du det i anmälan, 50:- tillkommer.

Anmälan senast 7/10. Anmälan är bindande men kan bytas inom organisationen. Vid betalning efter 18/10 kostar det 550:- för medlem och 950:- för ickemedlem. Vi har 120 platser.

Om du har allergier eller andra önskemål kring maten, meddela detta i samband med anmälan

 

Karin Ericsson Lagerås, Malmö högskola. Om OA och informationsförsörjning.

Vad betyder utvecklingen inom Open Accessområdet för informationsförsörjning för både bibliotek och dess användare? Karin Ericsson Lagerås var projektledare för Selektion, förvärv och tillgängliggörande av open access-resurser och kommer att presentera nu avslutade projektet.

 

Claes Eriksson, VTI. VTI planerar övergång till Koha, hur tänker de?

Koha, ett open source bibliotekssystem, är många nyfikna på. Claes Eriksson från VTI berättar här hur institutets bibliotek tänker kring detta.

 

Anders Söderbäck, Stockholms Universitet. Hur har det gått med SUBs övergång till Koha?

Stockholms universitetsbibliotek har gått över till Koha i juni 2016. Vi får här en rapport hur det har gått.

 

Elena Maceviciute, Högskolan i Borås. Påverkar e-boken vårt sätt att läsa?

BHS har ett forskningsprojekt. E-bokens framväxt i ett litet språkområde: Media, teknologi och effekter i det digitala samhället. Vi får här en presentation av hur projektet fortlöper och vad de ser.

 

Katarina Wiberg, Svensk Biblioteksförening, presenterar rapporten Effektiv vetenskaplig kommunikation

Under 2015 tog Svensk biblioteksförening fram rapporten Effektiv vetenskaplig kommunikation. Katarina som är forsknings- och utvecklingssekreterare ger här en helhetspresentation av rapporten.

 

Elinor Magnusson, SCA Hygiene Products. SFIS 80 år!

Svensk förening för informationsspecialister fyller 80 år och Elinor Magnusson, ordförande i SFIS väst, ger oss en presentation av den ärevördiga historien!

 

Christopher Natzén, Kungliga Biblioteket. KBs digitaliseringsprojekt, uppföljning av presentationen 2015

På Teknikdagen 2015 talade Christopher om utvecklingen av en efterfrågestyrd tjänst för digital access. I år kommer han att tala om hur projektet utvecklar sig.

 

 

Med glada hälsningar
Kajsa Gustafsson Åman
Förste bibliotekarie/Avdelningschef

Linköpings universitet

Universitetsbiblioteket
581 83 Linköping
Telefon: 011-36 35 32

Besöksadress: Kåkenhus, rum K6424
Besök oss gärna på: www.liu.se