Content-Type: text/html

 

Hej

Onsdag, 12 oktober anordnar Regionbiblioteket en konferens om Vad läsning gör – om läsfrämjande och biblioterapi. http://regionbiblioteket.se/kalendarium/vad-lasningen-gor-om-lasframjande-och-biblioterapi/

Tid: 12 oktober, kl. 9-16

Plats: Citykonferensen

Avgift: 500 kronor

Anmälan: Via länken senast 3/10 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTDrBYN1OP2zNsbtbXBwbVx8ViaheYZNl2mjUOtnRVhGsb3w/viewform?c=0&w=1&usp=send_form

Programmet för dagen:

Biblioterapi som läsfrämjare
Nina Frid och Jonas Andersson från Kulturrådet samtalar utifrån boken Läsa. läka. leva om läsmotivation, bokcirklar, psykisk hälsa och kärlekens trauma.

Läsning som en länk till samhället
Ulf Stenberg, skådespelare, regissör och programledare för ”UR:s serie ”Min livstid” berättar om vilken betydelse läsning och det skrivna ordet kan ha för människor som lever i utanförskap eller är frihetsberövade.

Den läkande läsningen? Biblioterapins möjligheter och utmaningar
Cecilia Pettersson, universitetslektor och forskare i litteraturvetenskap och teaterstudier vid Göteborgs universitet. Hon forskar bland annat om biblioterapi och självbiografiska berättelser om psykisk ohälsa. Hon är även en av redaktörerna för det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet Svensk kvinnobiografiskt lexikon on-line.

Bokcirkel för anhöriga Eva-Lena Granbacka från Vallentuna bibliotek berättar om som startade för två år sedan. Genom metodutveckling och lyhördhet förändras bokcirkeln kontinuerligt.                                   

Hur blev litteraturen så bra? En kärleksfull snegling från text till evolutionsteori Kan läran om genernas fortlevnad besvara frågor om litteraturens utveckling? Ska vi prata om litterära verk eller tekniker som mer eller mindre överlevnadsdugliga? Är själva litteraturen en produkt av evolutionen – och spelar den någon roll för den mänskliga rasens fortlevnad? Bokhandlare Harald Hultqvist ställer provocerande frågor och undersöker möjliga svar.

Mer information: Cecilia Bengtsson, [log in to unmask]">cecilia.m.b[log in to unmask] eller Lotta Aleman, [log in to unmask]">[log in to unmask]

Välkommen!

---------------------------------------------------------------------------

Cecilia Bengtsson
Utvecklingsledare med inriktning biblioteket i lokalsamhället
Regionbibliotek Stockholm, www.regionbiblioteket.se
076-1231280