Content-Type: text/html

Hsd  gallrar Sverige rikes lag   vi har 1873,1877,1881-99 med luckor  1931 ,38,43,46,49,52-57,72-78,80-89 ,92-95  

Vill någon  komplettera så kontakta 

 

Eva Myrhage  Härnösands bibliotek  

0611 86503    [log in to unmask]