Content-Type: text/html
Svensk biblioteksförening delar årligen ut ett forskningsinitierande stöd för att fler forskare ska få möjlighet att skriva konkurrenskraftiga forskningsansökningar i ämnen som har betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige. 

Läs mer om stödet och utlysningen här:
http://www.biblioteksforeningen.org/sok-forskningsinitierande-stod/

Sista dagen att söka är nu på fredag, den 30 september.

Katarina Wiberg
Forsknings- och utvecklingssekreterare
Svensk biblioteksförening
Box 70380
107 24 Stockholm
Tel +46 76 526 12 36
http://www.biblioteksforeningen.org