Content-Type: text/html
[log in to unmask]">

Hej!

Snart är det dags igen för fler bibliotekariestudenter från Bibliotekshögskolan i Borås/BHS att söka sig ut på bibliotek för fältstudier. Under höstterminen 2016 kommer helfartsstudenter att genomföra sina fältstudier under veckorna 46-47 (161114- -161127). Detta innebär inte att studenterna ska vara på biblioteket under hela de båda veckorna, utan en möjlighet till att anpassa fältstudierna efter vad som passar fältstudiebibliotekets verksamhet. Fältstudierna innebär att studenterna skall genomföra auskultationer vid bibliotek samt skaffa underlag för att formulera forskningsbara problem. Detta arbete med problemformulering fungerar delvis som förarbete till den kommande kandidatuppsatsen.

Studenterna får strax i uppgift att söka upp ett bibliotek att vara på. Detta kan medföra att ni på ert bibliotek får besök, telefonsamtal eller mejlförfrågan från någon av våra studenter under den närmaste tiden. Vi hoppas ni har tillfälle att ta emot våra studenter!

Inom Bibliotekarieprogrammet är vår ambition att ha ett tätt samarbete med biblioteksfältet. Under utbildningen vill vi därför skapa flera kontakter mellan utbildning och yrkesliv. I flera av kurserna i programmet sker kontakter med bibliotek i en eller annan form, exempelvis genom projektarbeten på bibliotek samt genom många inbjudna gästföreläsare från praktiken. Dessutom kan studenterna ingå i ett mentorsprojekt. Det är vår förhoppning att det arbetslivsintegrerade arbetssätt som fältstudier innebär ska ge våra studenter ytterligare möjligheter att relatera sina kunskaper till arbetet inom biblioteksfältet. Samtidigt kan många biblioteksverksamheter få en närmare inblick i innehållet i kandidatutbildningen vid BHS.

De arbetsuppgifter som åligger studenten med anledning av fältstudiekursen är att:

1. själv hitta ett bibliotek eller en informationsverksamhet där studenten kan genomföra sin uppgift.

2. vara med och auskultera vid fem olika arbetsmoment på ett bibliotek där arbetsuppgifter i både yttre och inre tjänst ingår samt skriftligen och muntligen redogöra för detta.

3. genomföra en omvärldsbeskrivning kring fältstudiebiblioteket. Källor till denna omvärldsbeskrivning är huvudsakligen offentligt tillgängliga databaser såsom Kolada, statistik från SCB, SKL, UKÄ och Kungliga biblioteket etc.

4. formulera forskningsbara problem med relevans för biblioteks- och informationsvetenskap.

Vad förväntar/önskar vi oss av er på biblioteken?

Vi börjar med att berätta vad ni INTE förväntas göra: Ni ansvarar inte för studenterna som handledare och behöver inte vara med i en bedömning av studenterna eller söka sysselsättning för studenterna utöver deras auskultationer vid fem arbetsmoment. Hur mycket studenten befinner sig på biblioteket utöver den tid som krävs för genomförandet av uppgifterna är en fråga mellan studenten och er på biblioteket.

Åtagandet innebär att studenten vistas vid ert bibliotek för att:

1. vara med och auskultera vid fem olika arbetsmoment, i både yttre och inre tjänst.

2. ta biblioteksverksamheten som utgångspunkt för formulering av forskningsbara problem.

Exempel på arbetsmoment i yttre tjänst där studenten kan närvara för auskultation är:

* ett pass i informationsdisken eller lånedisken

* ett moment i en användarundervisning, i grupp eller enskilt

* en visning av biblioteket

* ett bokprat

* ett program i en programverksamhet (musikafton, sagostund, seminarium, föreläsning)

Exempel på arbetsmoment i inre tjänst där studenten kan närvara för auskultation är:

* ett personalmöte/planeringsmöte

* arbete med databaser

* arbete med digitalisering

* arbete med inköp

* arbete med fjärrlån

* arbete med webbplats

* katalogisering

Precis vilka moment som studenten kan auskultera på och när beror på vad som passar er verksamhet bäst och bestäms i en diskussion mellan er och studenten.

Inom kursens ram skall studenten också öva sig i att formulera forskningsbara problem. Denna uppgift kräver inget särskilt av er mer än att ur ditt/ert professionella perspektiv svara på studenternas nyfikna frågor.

Vi hoppas att ni samtycker till att en eller några studenter under veckorna 46-47 (161114- -161127) auskulterar vid ert bibliotek. Om ni har frågor kring detta upplägg av vår kurs, hör gärna av er till oss, se kontaktuppgifter nedan. Ni som är särskilt intresserade av att ta emot en student kan gärna anmäla detta till oss.

Vi är glada över den positiva respons vi hittills har fått från många bibliotek över hela Sverige!

Med vänliga hälsningar,

Catarina Eriksson, kursansvarig ht 2016, e-post: [log in to unmask]">[log in to unmask], Tel: 033-435 40 34

Katarina Michnik, kursansvarig ht 2016, e-post: [log in to unmask]">[log in to unmask], Tel: 033-435 40 82