Content-Type: text/html

Karlstads UB söker bibliotekarie, se: https://kau.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:114654/where:4

Välkommen med din ansökan – sista dag är den 14 oktober!

Med vänlig hälsning,

Jakob

 

Jakob Harnesk

Biblioteksdirektör

Karlstads universitetsbibliotek

651 87 Karlstad

 

tel: 054-700 17 30

mobil: 0701-86 00 57

http://www.kau.se/bibliotek