Content-Type: text/html

Se och lyssna på KB:s program på Bok- och biblioteksmässan 2016

Nu finns våra filmklipp från programmen i vår monter på Bok- och biblioteksmässan upplagda på Youtube.

Biblioteken ger digitaliseringen ett mänskligt ansikte

Fritt ord 250 år
 
Ett inkluderande bibliotek – hur arbetar biblioteken med hbtq?

Nationell bibliotekssamverkan

Skolbibliotek – hur ser det ut?

En nationell biblioteksstrategi – vad innebär den och vilka utmaningar står biblioteken inför?  

Att samarbeta i Libris 

Svensk mediedatabas och KB:s samlingar av film, musik, ljudböcker och spel

RDA – ny katalogiseringsstandard

Gallrade böcker – avfall eller resurs?

”Snabbspår” till de digitala möjligheterna?

Nya stödinsatser för mångspråkigt biblioteks – arbete via interbib.se  

Sveriges nationalbibliotek – Vision 2025  

E-böcker via Libris
    
Kommunerna och e-böckerna

Kvinnlig litteraturexport då och nu – ett samtal mellan Yvonne Leffler och Liv Strömquist 

Suecia.kb.se – ett titthål in i 1600-talets Sverige

Serietidningar i nationalbiografin 1937–2016

Tryckfrihetens gränser ur ett nationalbiblioteksperspektiv

Gamla dansprogram berättar