Content-Type: text/html
Svensk biblioteksförening har startat ett nytt expertnätverk för bibliotekens lärandemiljöer!

Nätverket syftar till att lyfta frågor kring hur biblioteken kan utveckla attraktiva miljöer som främjar interaktion och stimulerar aktivt lärande. Nätverket ska utbyta erfarenheter om utveckling av det pedagogiska mötet med användaren i såväl det fysiska som det virtuella rummet. Verksamma inom alla bibliotekstyper är välkomna att gå med i nätverket. 

Den första nätverksträffen kommer att äga rum den 11 november i Stockholm.

Läs mer om nätverket och hur du går med:
http://www.biblioteksforeningen.org/nytt-expertnatverk-for-bibliotekens-larandemiljoer/

För att gå med i något av Svensk biblioteksförenings expertnätverk måste du vara enskild medlem i föreningen.

Katarina Wiberg
Forsknings- och utvecklingssekreterare
Svensk biblioteksförening
Box 70380
107 24 Stockholm
Tel +46 76 526 12 36
http://www.biblioteksforeningen.org