Content-Type: text/html

Hej!

Luftfuktigheten i helgen har varit mycket hög i Bro bibliotek, (91%), (Upplands-Bro kommun). Är det någon som har erfarenhet av luftavfuktare på bibliotek? Vilka åtgärder kan man vidta för att förebygga fuktskador? Vilka krav kan man ställa på husägaren?

Vänliga hälsningar Mats Ohlsson

Bibliotekarie

Upplands-Bro bibliotek