Content-Type: text/html

 

Kungliga biblioteket arrangerar Kulturarvet som ettor och nollor | Del 3: Digital humaniora, 12 september 2016

 

Välkomna till ännu en träff inom ramen för en serie evenemang på Kungliga biblioteket som på olika sätt vill belysa området digital humaniora. Syftet är att sprida kunskap om tillämpning av digital teknologi och ge möjlighet att ta del av pågående forskning.

 

För mer information och anmälan: http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2016/Kulturarvet-som-ettor-och-nollor--Del-3-Digital-humaniora/

 

Välkommen!

Karl Isaksson

 

 

 

-----

Karl Isaksson
Utbildningssamordnare

Kungliga biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm
Telefon: 010-709 36 34

E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Webb
: www.kb.se