Content-Type: text/html

Hej!

 

På Malmslätts bibliotek funderar vi på hur vi ska förbättra vår uHc(e)/uHe-avdelning (det är idag sex hyllsektioner uppdelade på Fantasy och annat) både i fråga om kategorisering/uppdelning och möblering/presentation (förstås även innehåll, men det är svårt att göra snabbt :-) ).  Därför är vi nu på jakt efter inspiration och trevliga exempel på detta. Finns här någon som har någon bild och/eller beskrivning på hur ni gjort på era ungdomsavdelningar tar vi emot dessa med stor tacksamhet!

 

Allt gott,

 

Martin Ackerfors

Vuxenbibliotekarie

 

Linköpings kommun

Kultur-  och Fritidsförvaltningen

Linköpings stadsbibliotek/Malmslätts bibliotek

Besöksadress: Kärnabrunnsgatan 12

586 62 Linköping

Telefon: 013-20 56 99

E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]

www.linkoping.se/bibliotek