Content-Type: text/html

Hej Åsa,

 

Vi har haft den vid Lunds universitet, men sade upp den för drygt ett år sedan när vi skaffade ORBIS i stället.

Vi hade goda erfarenheter av den, och den var väl använd av våra studenter, men den blev allt dyrare (billigare än ORBIS dock), och vi hade inte råd med bägge.

Har ni Business Source Premier eller Complete ingår en del av MarketLine’s Company Reports där.

 

Med vänlig hälsning

 

Bitte Holm

Bibliotekarie

Ekonomihögskolans bibliotek, Lunds universitet

 

046-222 33 85

www.ehl.lu.se/biblioteket

 

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Åsa Härstedt
Skickat: den 26 augusti 2016 11:16
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Databasen MarketLine

 

Finns det något bibliotek i Sverige som prenumererar på den?

Vad har ni för erfarenheter av den?

 

Åsa Härstedt

Bibliotekarie

Högskolan Dalarna

Biblioteket i Borlänge

023-77 81 96

070-1918491

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

https://www.facebook.com/HogskolanDalarnasBibliotek