Content-Type: text/html

Välkommen att söka bibliotekarietjänst i Skara med inriktning specialmedia och interkultur

 

https://skara.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:110605/where:4

 

Sarah Lundén
Bibliotekschef

Tel direkt 0511-320 41
Tel växel 0511-320 00
Mobil 072-1603019
[log in to unmask]">sarah.l[log in to unmask]

Skara kommun
Stifts- och landsbiblioteket
Prubbatorget 1, 532 88 Skara
www.skara.se