Content-Type: text/html

Hej!
Vilket datum gäller för ämnesförslaget, är det ändrat?

Hälsningar
Elisabeth

29 aug. 2016 kl. 14:35 skrev Elin Lucassi <[log in to unmask]">[log in to unmask]>:

Är du en av skribenterna till Kungliga bibliotekets nya antologi?

 

Bibliotekarieyrket innehåller en mängd avancerade professionsöverskridande uppdrag som alla förr eller senare ställs inför i sitt yrkesliv men som kanske inte alltid är de man primärt såg framför sig när man valde att utbilda sig till bibliotekarie.

 

Antologin ”Bortom förlägenheten – bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling som kom ut 2015 behandlade en av dessa stora övergripande uppgifter. Nu vill Kungliga biblioteket ta arbetet vidare genom att tillsammans med skribenter från hela bibliotekssverige skapa en trilogi med texter som resonerar och reflekterar kring utvecklingen av bibliotekariens roll på folk-, skol-, högskole-, universitets- och specialbibliotek. En ständig utveckling som ska få lyftas av röster från verkligheten. 

 

·         Del ett tog upp bibliotekarien som pedagog.

·         Del två kommer att handla om bibliotekarien som omvärldsbevakare och analytiker.

·         Del tre kommer att handla om bibliotekarien som utvecklare och producent. (Arbetet med denna del sätter igång när del två är klar.)

 

Vem får skriva & om vad?

Har du erfarenheter, tankar eller tips som har med det omvärldsbevakande eller analyserande uppdraget att göra kan du vara en av våra blivande skribenter.

 

Kanske vill du dela med dig av ett upplägg för att göra välgrundade inköp som ni har utarbetat på din arbetsplats eller så vill du och en kollega berätta om hur ni förändrat och utvecklat ert arbete med omvärldsanalys under åren som gått sen examen.

 

Skriv ensam eller skriv ihop. Tänk brett och fritt kring ämnet ”bibliotekarien som omvärldsbevakare och analytiker”. Vi är ute efter den personliga berättelsen och är öppna för förslag.

 

Hur anmäler man sitt intresse?

Maila en text (max en A4) där du kort berättar vad du skulle vilja skriva om till någon av KB:s redaktörer:

[log in to unmask]">[log in to unmask]

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Vilken deadline gäller?

Ditt ämnesförslag ska vara redaktörerna tillhanda senast september 2016.

 

Vad händer om man blir uttagen som skribent?

I början av oktober kontaktas de som blivit uttagna av redaktörerna. Slutdeadline för den färdiga texten är 31 januari 2017. Som skribent erhåller man ingen ekonomisk ersättning men man får friex av den färdiga boken.

 

Varför denna trilogi?

Syftet med trilogin är dels att ge en bild av det övergripande arbetet kring kunskap och kunskapande som bibliotekarierollen innebär, dels att visa på likheter och skillnader mellan olika bibliotekskategorier och dels att skapa förståelse mellan personalgrupperna på olika slags bibliotek.

 

Genom att ha med representanter från flera olika bibliotekstyper kan trilogin presentera en bredare bild av verkligheten än vad som tidigare gjorts. Det blir dessutom en mer personlig bild tack vare att grunden är den personliga berättelsen snarare än vetenskapliga teorier.

Bredden skapar också förutsättningar för en ökad förståelse mellan de olika personalgrupperna. Förhoppningsvis kan dessa insikter leda till att man låter sig inspireras till att öppna upp för olika samarbeten över gränserna, något som skulle gynna det livslånga lärandet och synen på människans som lärande varelse genom hela livet.

 

Vill du ha inspiration kring hur texterna såg ut i den första antologin kan du läsa den i sin helhet här: http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2015/Bortom-forlagenheten/ 

Vi ser fram emot din text!

 

[log in to unmask]" alt="Foto: Jens Östman">

 

Mvh

Elin Lucassi

 

 

 

Elisabeth Ejemyr

Bibliotekarie / Librarian

 

[log in to unmask]" width="84" height="20">

 

Advokatfirman Vinge KB • Smålandsgatan 20 • Box 1703 SE-111 87 Stockholm • Sweden • WEBSITE www.vinge.se

EMAIL [log in to unmask]" title="Click to send email to Elisabeth Ejemyr" target="" style="font-family:Verdana;font-size:8pt;">el[log in to unmask] • DIRECT LINE +46 (0)10 614 3133 • MOBILE +46 70 714 3133  • SWITCHBOARD +46 (0)10 614 3000 • FAX +46 (0)10 614 3190


- GENERAL TERMS AND CONDITIONS -

The General Terms and Conditions applicable to our services are available on our website www.vinge.se.

 

- CONFIDENTIALITY, SECURITY AND THE ENVIRONMENT -

This communication is confidential and may contain information that is legally privileged. If received in error, kindly notify us immediately and delete the communication from your system. • Emails are not secure and cannot be guaranteed to be free from corruption, interception, tampering and viruses. Anyone who communicates with us by email or with whom we communicate is taken to accept these risks. • Please consider the environment before printing this email.


[log in to unmask]">